Інформація для споживачів теплової енергії!

Формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги (послуги по теплопостачанню) КПП «Теплоенергопостач» ІМР здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України, яке передбачає, що тарифи на житлово-комунальні послуги встановлюються в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, зокрема, Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про теплопостачання». 
Рішенням Ірпінської міської ради №238 від 31.10.2017р. КПП «Теплоенергопостач» ІМР встановлено тарифи на теплову енергію та послуги з теплопостачання споживачам регіону, в тому числі двоставковий тариф для І групи споживачів (населення). 
На даний час на підприємстві затверджений розрахунок – коригування тарифу на послуги з централізованого опалення для Ї групи споживачів (населення), згідно рішення Ірпінської міської ради №28/8 від 26.02.2019 р.: 
Плата за при відсутності приладів обліку теплової енергії за 1 м2 загальної площі на місяць (з ПДВ):
– за спожиту теплову енергію в опалювальний період – 39,50 грн.;
– абонентська плата протягом року за 1 м2 загальної площі на місяць-8,08грн.
Плата за опалення при наявності приладів обліку теплової енергії (з ПДВ):
За 1 Гкал.фактично спожитої теплової енергії – 1404,00 грн.;
– абонентська плата протягом року за 1 м2 загальної площі на місяць – 8,08 грн.
Двоставковий тариф на теплову енергію-грошовий вираз двох окремих частин: умовно-змінної – вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії (витрати на придбання технологічного палива і технологічної електроенергії для виробництва теплової енергії), умовно-постійної – абонентська плата за одиницю (Гкал/год) теплового навантаження( решта витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії.).
Абонентська плата – річна (місячна) плата, що пов’язана з необхідністю підтримання в робочому стані системи централізованого опалення та теплові мережі цілий рік, яка включає витрати за такими статтями:
– вартість палива на власні технологічні потреби;
– вартість електроенергії на власні потреби;
– вартість води для технологічних потреб;
– матеріали, запасні частини, покупні комплектуючі вироби та інші матеріальні ресурси;
– заробітна плата та внески на обов’язкове соціальне страхування ЄСВ;
– амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
– загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.