Послуги

Комунально-побутове підприємство «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради є теплопостачальною організацією, що надає  послуги з постачання теплової енергії мешканцям 4 (чотирьох) громад Бучанського району Київської області.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

– плати за послугу, що розраховується з розміру затверджених тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначених відповідно до законодавства;

– плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

З метою зниження фінансового навантаження на абонентів в опалювальний сезон, підприємство застосовує, для категорії споживачів – населення, двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, що, на відміну від одноставкового, нараховується як в зимовий, так і літній період.

Згідно положень Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з опалення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869, зі змінами, двоставковий тариф – це грошовий вираз двох окремих частин тарифу – умовно-змінної та умовно-постійної.

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – плата за спожиту теплову енергію (Гкал.), за рахунок якої здійснюються прямі витрати на придбання лише палива і електроенергії для виробництва теплової енергії та її транспортування.

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (так звана абонентська плата) – плата за приєднане теплове навантаження, за рахунок якої здійснюються всі інші витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, з підтримкою технологічного устаткування в робочому стані. Зокрема, витрати за такими статтями: вартість води на технологічні потреби, матеріали, запасні частини та інші матеріальні цінності, амортизація основних засобів, загальновиробничі та адміністративні витрати, витрати на експлуатацію й ремонт теплових мереж та котлів.

Абонентська плата – це частина тарифу, що розраховується на рік (період тривалістю 12 місяців, на який формуються та встановлюються тарифи, у даному випадку з 1 жовтня до 30 вересня). Сума нарахувань абонплати може бути різною, в залежності від приєднаного теплового навантаження та площі квартири споживача.

Плата за абонентське обслуговуванняце платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання послуги з постачання теплової енергії та включає в себе лише витрати пов’язані з укладанням договору про надання комунальної послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами (ведення обліку кожної квартири, внесення показників, формування квитанцій, тощо) та інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням абонентів за індивідуальними договорами. 

Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісячно у фіксованому розмірі на особовий рахунок незалежно від кількості мешканців у квартирі, протягом року, та сплачується на банківський рахунок разом з послугами з постачання теплової енергії.У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, відповідно до Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» від 21.08.2019 р. №808 (із змінами), плата за абонентське обслуговування на підприємстві застосовується на рівні, що застосовувався до споживачів станом на 24.02.2022 року.

Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами передбачена Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 року №2119-VIII, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» від 21.08.2019 року №830, постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» від 21.08.2019 р. №808 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року №928), а її розмір затверджено наказом КПП «Теплоенергопостач» ІМР від 21.10.2021 року №504.

Розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються  КПП «Теплоенергопостач» ІМР
Найменування послугиВартість,грн. з ПДВ/місяць
1Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента(за відсутності вузла комерційного обліку)21,38
2Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента(за наявності вузла комерційного обліку)23,71